st.-carolus borromeüskerk

 • 122. SCHUTSPATRONES

  (REDACTIE-AGENDA is aangepast 2/8/2017)

   

  170802.jpg

  Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel, het meesterwerk van Gustaaf Wappers (1840), maakt plaats voor het superieure meesterwerk van Cornelis Schut: DE KRONING VAN MARIA.

  Zoals gewoonlijk openen de deuren om 13u30 (of iets vroeger), krijgt u uitvoerig uitleg van collega Fred en start het spectakel om 14u00.

  Daarna zijn er nog rondleidingen, in reeksen van 20 minuten.

  Uw dienaar zal het leven van Ignatius van Loyola vertellen, aan de hand van de 20 prachtige medaillons aan de zuidkant.

  IEDEREEN IS HARTELIJK WELKOM, het is gratis!

  Ook kan de unieke kantkamer voor 2 € bezocht worden.

  © Klikfoto-prod. Gidsjoris 110808-1415 en 170209-1334

 • 118. DE POTERBRIEFJES VAN DE JEZUÏETEN

  st.-carolus borromeüskerk, cabotskes

  Om het de gidsen ietwat gemakkelijker te maken vinden we op de voorgevel, van de St.-Carolus Borromeüskerk, tal van historische poterbriefjes.

  Sommige zijn eenvoudig zoals de huisplaat met de data 1614-1621 en de namen van de architecten Pieter Huyssens en Francois Aguillon (Franciscus Aguilòn is misschien wel beter). Bij andere berichten gaat men zelfs ons IQ testen, we moeten ze ontcijferen als een speelse rebus. Boven de grote ingangspoort moeten we bvb. de uitvergrote Romeinse hoofdletters omvormen en optellen om een datum te bekomen. Speelt U mee?

  We halen de grote letters er uit:

  C+I+D+V+I+I+I+D+I+I+I+L+I+L+C+I+I+V+I+V+V+L+V+V+V+I+I+V+L+I+C+I+V+V+L+V+I= 1621.

  Dat wil zeggen dat de Jezuïeten er in slaagden om, in nog geen 7 jaar, één van de mooiste kerken ter wereld te bouwen: ‘de marmere tempel van Antwerpen’.

  ©Bron: eigen eindwerk stadsgids Antwerpen, (2e)schooljaar 2003-2004.

  ©Klikfoto Gidsjoris: JGL0841 

  Het woord “aVihorI” zou volgens de vertaaldienst van onze eenmansredactie “aVthorI” moeten zijn.

 • 109. DE TERUGKEER TERUGGEKEERD

  st.-carolus borromeüskerk, actua

  De TOPA-gidsen van de SINT-CAROLUS BORROMEUSKERK-Antwerpen zijn trots om vanaf maandag a.s. het zopas teruggekeerde werk van P.P.Rubens 'De terugkeer van de H.Familie' te kunnen tonen en over de spannende belevenissen van het werk, tussen 1577 en nu, te kunnen vertellen!
  Elke dag welkom van 10u. tot 12.30u. en van 14u.tot 17u.(behalve zondag)!

  Hartelijk dank Fred, voor Foto en tekst!

   

 • 21. SUPER BEROEMD

  St.-Carolus Borromeüskerk

  Wegens restauratiewerken voor de laatste keer dit jaar:

   

  MAANDAG 28 MAART 2016 (PAASMAANDAG) 14u. 

   SCHILDERIJWISSEL

  IN UW St.-Carolus Borromeüskerk

  Spektakel sinds begin 17de eeuw!

  Alleen in Antwerpen!

  Nadien, gratis rondleidingen

  Tijdens en vóór de wissel: deskundige uitleg

  Én, de kantkamer (2,00 euro)  is open voor bezoek

  Iedereen welkom, het is gratis!

  (de offerblokken zijn ook open voor bezoek)

  - Wij wisselen de ‘Kruisoprichting’, Gerard Seghers, eeuw17, met  ‘O.L.Vrouw van de Carmel’, Gustaaf Wappers, eeuw19.

  - Wij zijn de enige kerk ter wereld die dit nog doen volgens het systeem dat de Jezuïeten 400 jaar geleden bedachten.

  - Gratis rondleidingen achteraf door Topa-gidsen en

  - Deuren :13u.30 (wees tijdig aanwezig voor een zitplaats)

  - Ook boeiend voor kinderen!

  © Klikfoto Gidsjoris: 160226-170716 (extract uit 'A-blad' maart 2016)

 • 13. Historische wissel

  De beroemde schilderijwissel in de St.-Carolus Borromeüskerk was weer een overdonderend succes.

  160211-200302-wissel.JPG‘Het Laatste nieuws’ schreef:

  ANTWERPEN - Op Aswoensdag wisselden twee 17de-eeuwse schilderijen, van 5,35 op 4 meter, boven het hoofdaltaar in de Carolus Borromeuskerk. Dat gebeurde volgens een oude techniek die de jezuïeten nu bijna 400 jaar geleden bedacht hebben.

  Liefhebbers konden het schouwspel, dat men jaarlijks driemaals opvoert, gratis bewonderen in de voormalige jezuïetenkerk op het Hendrik Conscienceplein. 

  Klikfoto Gidsjoris: 160211-200302 Uit de krant ‘Het Laatste Nieuws’ van donderdag 11/2/2016

   

  160211-200516-wissel.JPG

  Foto Gidsjoris: 160211-200516 detail, met van links naar rechts: Emile, Jef, Marc, Joris en op de rechtse foto Michiel.

  Als je op de foto klikt, en het lukt (?), krijg je het filmpje dat 'Het Laatste Nieuws op zijn website zette.

 • 11. H.-Veronica: Het doek is gevallen

  Geestige Heiligen, St.-Carolus Borromeüskerk

  Veel mensen willen didactisch materiaal ter ondersteuning van hun geloof. Niets mis mee, zolang dit niet te fanatiek gebeurt, anders komen er vodden van. Kijk ook naar de talloze, soms weerzinwekkende relieken, waar men bijna plat voor op de buik gaat. Minder weerzinwekkend is het doek van de Heilige Veronica (betekenis: Vera icon: juiste afbeelding), waarmee zij het gezicht van Christus wil reinigen, op weg naar Golgotha. Op het doek verschijnt op miraculeuze wijze de beeltenis van Jezus.

  Een aantal kerken beweert nu dit doek ongeschonden in hun bezit te hebben. Zo vinden we hetzelfde doek in het beeld van de Heilige Veronica in de Romeinse St.-Pieters-basiliek, in Milaan, in Spanje en sinds 1622 zelfs in een Kapucijnenklooster te Manoppello in de Italiaanse Abruzzen (daar ga je nog van horen!).Voor wie het wat meer mag zijn, zoals bij onze beenhouwer: klikken op http://www.voltosanto.it/Italiano/paginadx1.php?c=1.

  Voltosanto betekent: Het Heilige gelaat.

  Het is vandaag de feestdag van de Heilige Veronica, hoewel we niet zeker weten of Veronica wel haar echte naam was; waarschijnlijk zelfs niet.

  Haar gebeente wordt opgeëist door de St.-Seurinkerk in Bordeaux, zo is iedereen tevreden. 

  De H.-Veronica helpt naar het schijnt tegen zware bloedingen en ernstige verwondingen. Zij is de patrones van: wasvrouwen, blekers, linnenwevers en linnenverkopers, een zalige dood, huishoudsters en vooral pastoorsmeiden.

  De heren pastoors worden met deze verzocht hiermee rekening te houden en zouden vandaag zelf eens een potje kunnen koken voor hun meid. 

   

  © Klikfoto’s Gidsjoris:

  160201-131944: De Heilige Veronica in actie; een schilderij van de St.-Carolus Borromeüskerk, in restauratie (te bezichtigen in de Rubenskapel);

  Geestige Heiligen, St.-Carolus Borromeüskerk160204-101744: Het ‘zweetdoek van de Heilige Veronica’, heel onopvallend, in het houtsnijwerk van een biechtstoel in de St.-Carolus Borromeüskerk.

 • 10. Louvain Flambé


  Actua, Geestige Heiligen, St.-Carolus Borromeüskerk

   

  “Met lichtmis kwam de dooi

  Sint Jozef nam de kooi

  Maria sloeg haar halsdoek om

  Ze gingen naar de Dom”

   

   

  “Dat zongen wij in onze kindertijd en wij hadden in Leuven altijd verlof die dag”, zei Rozemieke vrolijk.

  Georges heeft dat liedje nog nooit gehoord maar beseft dat zijn halve trouwboek daar iets heel interessants staat te zingen.

  Sinds de stichting van de Katholieke Universiteit Leuven in 1834* hebben ze daar hun patroonsfeest op 2 februari, met Onze-Lieve-Vrouwlichtmis. Dat is exact veertig dagen na Kerstmis en naar Joods gebruik ook het feest van Maria zuivering genaamd of purificatie.

  Traditioneel gaat dan in Leuven de professorenstoet uit met het beeld van de ‘Sedes Sapientiae’, als beschermheilige en embleem van de universiteit. Vanaf de jaren vijftig werden ook op die dag de eredoctoraten uitgereikt (Sedes Sapientiae= zetel der wijsheid).

  In onze korte broekperiode gingen we die dag naar de mis, kregen een gewijde kaars in onze pollen en mochten we meelopen in de processie.

  Eens thuis kregen we lekkere pannekoeken en voor een keer mochten we er eentje flamberen met Grand Marnier. Het was ten slotte Lichtmis.

  Die dag herdenken we de opdracht in de tempel, één van de vijf blijde mysteries in het leven van O.L.Vrouw. Volgens het Joodse gebruik, brengen Jozef en Maria hun zoon Jezus naar de tempel om hem toe te wijden aan God. Simeon, die niet zou sterven voor hij de Messias heeft aanschouwd, noemt het kind 'een licht dat voor de volkeren straalt'.

  Vandaar Lichtmis.

   

  Spreuk: Al is het vrouwtje nog zo arm, bij lichtmis zet zij haar pannetje warm.

   

  * De oude universiteit bestaat al sinds 1425, toen men O.L.V. uitbeeldde in de Romaanse stijl als de Sedes Sapientiae.

   

  © Klikfoto Gidsjoris - Cabo237: Het hooglied van Simeon (Jan Jozef Delin – 1810):Dit kunstwerk hing in de Mariakapel van de St.-Carlus Borromeüskerk tot de parochianen het oorspronkelijk schilderij van Rubens (Maria-ten-hemelopneming) lieten kopiëren in 1925. Dat oorspronkelijk schilderij van Rubens maakte deel uit van de Keizerlijke roof door keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk in 1776.

   

  Bijkomende info:

  10-160202-Simeon-Mariakapel-Cabo.jpg© Foto Gidsjoris - : De opdracht in de tempel, één van de vijf blijde mysteries in het leven van O.L.Vrouw. Te bewonderen in de Rubenskapel van de St.-Carolus Borromeüskerk. Geschilderd op marmer door Hendrik Van Baelen (ong.1623).

  Deze foto komt later (veel beter) nog terug in een nieuwe reeks over de St.-Carolus Borromeüskerk.

   

  10-160202-Lichtmis.jpg©Klikfoto Gidsjoris 110706-0927: Dit glasraam in een kerkje in Lichtenberg (Elzas) toont Jozef en Maria, die in de tempel het kindje Jezus aan Simeon geven om het toe te wijden aan God. Simeon, die niet zou sterven voor hij de Messias heeft aanschouwd, noemt het kind 'een licht dat voor de volkeren straalt'. Vandaar de benaming ‘Lichtmis’.

  Let op St.-Jozef, hij heeft twee duifjes bij als offer. 

   

  Zie   ook:

  De echte betekenis door P.P.Rubens => http://gidsjoris.skynetblogs.be/archive-day/20090427

  Louvain flambé => http://gidsjoris.skynetblogs.be/archive-day/20060203

  Lichtmis ‘à la Hollande’ => http://gidsjoris-actua.skynetblogs.be/archive-day/20090202